بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های ژانر عامیانۀ کمیک استریپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22099/jcls.2022.40144.1871

چکیده

کمیک‌استریپ در ایران بیشتر در چهار ژانر عمده خلق شده که شامل ژانر مذهبی، ژانر حماسی، ژانر جنگی و ژانر عامیانه  است. ژانر عامیانه به فرهنگ بومی توجه دارد و در کمیک‌استریپ‌های کودکان اهمیت بیشتری دارد .از بدو ورود کمیک به ایران، داستان‌ها و افسانه‌های محلی و عامیانه، ضرب‌المثل‌ها، متل‌ها و حکایت‌ها با فرم ویژه‌ی کمیک، روایت و تصویرسازی شده‌اند. در داستان‌های ژانر عامیانه هدف، یادگیری و جلب‌توجه کودکان به ضرب‌المثل‌های ایرانی است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر کتاب‌های کمیک کودکان مانند کمیک احسان ماندگاری، کمیک مثل‌آباد، کمیک ماهنامه‌ی نبات از آثار سعید رزاقی است که بیشترین میزان کمیک‌های این ژانر متعلق به اوست. این پژوهش براساس مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا و بررسی عناصر و ویژگی‌های ژانر عامیانه کمیک‌استریپ انجام گرفته‌ است. نتایج، گویای آن هستند که در ژانر عامیانه، موضوعات اخلاقی و اجتماعی به‌منظور آشنایی با راه‌ورسم صحیح زندگی بیان شده است. طرح داستان‌های ژانر عامیانه‌ی کمیک‌استریپ ساده است و شخصیت‌پردازی و حتی زاویه‌ی دید در آن از طریق گفت‌وگو اتفاق می‌افتد. فضای داستان‌ها شاد و هیجان‌انگیز و رنگ‌های استفاده‌شده در تصاویر نیز بر شادی و هیجان‌انگیزی فضای داستان می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and analysis of the elements and features of the popular genre of comic strip

نویسندگان [English]

  • ramin moharrami 1
  • Nasim Niknam 2
1 professor in Persian Language Literature of university of Mohaghegh Ardabili
2 M A in Persian Language Literature university of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

In Iran until now, comics have been mostly created in four major genres, which are: religious genre, epic genre, war genre and folk genre. Folk genre is one of the genres that pay attention to local culture. And it is always more important in children's comic strips, and since the arrival of comics in Iran, local and folk stories and legends, proverbs, proverbs and anecdotes have been narrated and illustrated in a special form of comics. The statistical population of the study is children's comic books, such as: Ehsan Mandezadi comic, Moshlab Abad comic, Mahname Ya Nabat comic from the works of Saeed Razaghi, the majority of comics in this genre belong to him. The results show that in the folk genre, moral and social issues are expressed in order to familiarize with the correct way of life. In folk genre stories, the goal is to learn and make children pay attention to Iranian proverbs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comic strip
  • visual education
  • pinama
  • popular genre
اسماعیلی‌‌سهی، مرتضی. (1375). «ویژگی فنی کمیک استریپ». پژوهشنامه‌ی کودک و نوجوان، شماره‌ی4، صص4- 23.
اقبالی، پرویز. (1386). «سنت‌های تصویری در کمیک استریپ‌های آستریکس». کیهان کاریکاتور، مهر و آبان، شماره‌ی 187و188، صص56-57.
ـــــــــــــــ. (1389الف). «داستان‌های تصویری دنباله‌دار در ایران». رشد آموزش هنر، تابستان، شماره‌ی22، ص39.
ـــــــــــــــ. (1389ب). «نگاهی به ساختار داستان‌‌های تصویری، دنباله‌دار». کیهان کاریکاتور، خرداد و تیر، شماره‌ی219و220، صص46-53.
بیرانوند، شیوا. (1389). «نقش کمیک‌استریپ در رشد و خلاقیت کودکان». کتاب ماه کودک و نوجوان، مرداد 1389،  شماره‌ی 154، صص85-80.
ترابی‌مهربانی، مهدی. (1388). تاریخچه‌ی تحلیلی کمیک‌استریپ. تهران: مهر.
حجازی، بنفشه. (1385). ادبیات کودکان و نوجوانان. تهران: پژوهشگران.
رزاقی، سعید. (1397). احسان ماندگاری. مشهد: آستان قدس رضوی.
ــــــــــــ. (1394). داستان پاکان. مشهد: آستان قدس رضوی.
صادقی، فرهاد. (1385). «داستان‌های مصور یا قصه‌های دو زبانه: یادداشت‌هایی در خصوص مصورسازی کتاب‌های کودکان». کتاب ماه کودک و نوجوان، اسفند 1384 و فروردین و اردیبهشت 1385، شماره‌ی101- 103، صص203- 206.
عربلو، احمد. (1398). کمیک پهلوانان. تهران: سوره‌ی مهر.
علوی، آناهیتا و همکاران. (1393). «بررسی تطبیقی ژانرشناسی با نگاهی به کمیک آمریکایی». هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، دوره‌ی19، شماره‌ی3، صص45-54.
فضیلت، محمود. (1386). زبان و ادبیات کودک و نوجوان. کرمانشاه: دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و طاق بستان.
قزل‌‌ایاق، ثریا. (1383). ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن. تهران: سمت.
محمودی، صوفیا. (1392). فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان. تهران: نو.
مک‌ کلود، اسکات. (1394).  هنر کمیک. ترجمه‌ی رامین رحیمی، تهران: آبان.
ودود، حسن. (1394). مجموعهی خط اول. مشهد: مؤسسه‌ی فرهنگی‌هنری سلوک افلاکیان.