دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1393 
بررسی فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله از منظر «ادب‌مندی»

صفحه 129-152

10.22099/jcls.2015.2809

منیژه عبدالهی؛ احیا عمل صالح؛ محمدصادق محقق زاده