دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1390 

مقاله پژوهشی

ساختار روایت در لالایی‌های ایرانی

صفحه 1-31

10.22099/jcls.2012.428

یداله جلالی پندری؛ صدیقه پاک ضمیر


راز توفیق شعر «باران»

صفحه 61-76

10.22099/jcls.2012.430

محمدرضا خسروی شکیب؛ جواد دهقانیان