دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر

صفحه 1-20

10.22099/jcls.2019.30872.1637

مهلا السادات حسینی صابر؛ مریم جلالی؛ زهرا سید یزدی


فرایند تحوّل شخصیت در رمان هستی

صفحه 41-56

10.22099/jcls.2018.23271.1455

محمود رنجبر؛ حانیه شارودی؛ سپیده اصلاحی